گزارش اکران
37 بازدید
محل نشر: نقد سینما » آذر و دی و بهمن 1383 - شماره 45 »
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی