نگاهی به نهمین جشنواره سینمای جوان
18 بازدید
محل نشر: فارابی » پاییز 1370 - شماره 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی