سینما در برابر گستره یی به عظمت یک اجتماع!
30 بازدید
محل نشر: نقد سینما » مهر 1386 - شماره 47
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی